top of page
eu.jpg

UAB „Minimalus dizainas“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „E.komercijos modelio diegimas UAB „Minimalus dizainas“

 

UAB "Mininalus dizainas" valdo prekių ženklą “Distyled” ir savo produkciją realizuoja tiek tiesiogiai per el. komercijos priemones (toliau B2C), tiek ir per distributorius (toliau B2B). Šiuo metu B2B procesai nėra automatizuoti - apskaita, procesų valdymas vyksta pakankamai chaotiškai ir reaktyviai. Šiuo metu yra naudojamos paprastos skaičiuoklės tipo (spreadsheet) lentelės. Todėl atsirado poreikis įsidiegti išteklių valdymo sistemą  į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformą ir taip   sustiprinti ir automatizuoti B2B procesus, o taip pat juos kiek galima tampriau integruoti su egzistuojančia B2C infrastruktūra (prekyba vyksta per WIX ecommerce). Numatoma, kad naujų sistemo įdiegimas leis otimizuoti ir efektyvinti įmonės veiklas. Planuojama įdiegti šias B2B klientų valdymo funkcijas: Galimybė kurti ir administruoti B2B klientų paskyras, Galimybė generuoti ir išsiųsti sąskaitas, Galimybė apmokėti sukurtas sąskaitas sistemoje, Automatinių priminimų apie pradelstus mokėjimus  siuntimas, Sąskaitų apmokėjimo sekimas, informacinės bazės apie klientus kaupimas ir valdymas.

Vykdant projektą bus įdiegti šie sprendimai:

B2B klientų valdymas:

Galimybė kurti ir administruoti B2B klientų paskyras.

Galimybė generuoti ir išsiųsti sąskaitas.

Galimybė apmokėti sukurtas sąskaitas sistemoje.

Automatinių priminimų apie pradelstus mokėjimus siuntimas.

Sąskaitų apmokėjimo sekimas.

Informacinės bazės apie klientus kaupimas ir valdymas.

 

 

UAB „Minimalus dizainas“ įgyvendina iš dalies Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą: „E.komercijos modelio diegimas UAB „Minimalus dizainas“ pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19“ priemonę, kurios tikslas paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

.

 

Projekto tikslas – paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą

 

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 36.375,00 Eur investicijų.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė 17 mėnesių.

bottom of page